Nyt fra BCF

Frem mod årsmødet 2020 vil bestyrelsen være i tæt dialog med medlemmerne for at sikre, at vi får…
BCF var med på årets Folkemøde på Bornholm og deltog i tre vigtige debatter, alle med fokus på…
BCF går i dialog med KL om debatoplæg
BCF har formuleret en række ønsker til arbejdsgruppen om DDB

Tema: DEN DIGITALE REVOLUTION ER OGSÅ ORGANISATORISK!
Bestyrelsen ønsker at inddrage medlemmerne i udformningen af håndslaget.