Om os

Bibliotekschefforeningen (BCF) er en faglig interesseorganisation, der samler ledere og chefer inden for folkebibliotekssektoren. Medlemskredsen omfatter det strategiske ledelsesniveau i folkebibliotekerne.

Foreningen har to overordnede formål: fremme professionel ledelse af folkebibliotekerne og sikre strategisk, biblioteksfaglig indflydelse på biblioteksudviklingen.

Styrkelse af den lokale biblioteksudvikling

BCF arbejder for at styrke den enkelte biblioteksleders muligheder for at drive og udvikle eget bibliotek gennem samarbejde og inspiration fra andre biblioteksledere over hele landet. Hvert bibliotek er lokalt forankret, men nationalt samarbejde har altid haft høj prioritet i folkebibliotekerne.

Foreningen arbejder målrettet på at skabe netværk mellem lederne og udbrede kendskabet til hinanden. Det sker dels ved årsmøder og medlemsmøder, men også gennem en videndelingsstafet, hvor ledere på skift fortæller om erfaringer og udfordringer i lederjobbet.

På årsmødet og på medlemsmøder i løbet af året er der ud over fokus på netværk også et højt fagligt ambitionsniveau. De faglige oplæg og temaer berører både ledelsesrollen og aktuelle biblioteksstrategiske emner, hvor medlemmerne både kan få viden og sparring med kollegaer fra hele landet.  

Indflydelse på den nationale biblioteksudvikling

BCF arbejder for at sikre en biblioteksudvikling, der er forankret samfundets og borgernes behov. Folkebibliotekerne er det naturlige sted at finde viden og inspiration, men også et sted for samvær og dialog. Borgerne kan forvente, at folkebibliotekerne afspejler det omkringliggende samfund – med de teknologiske og tematiske tendenser, der kontinuerligt forandrer sig.

Foreningen søger dialog og indflydelse hos mange forskellige samarbejdspartnere for at sikre en bæredygtig biblioteksudvikling og for at bidrage med aktuel praksisviden. Der er et løbende samarbejde med blandt andet Slots- og Kulturstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danmarks Biblioteksforening, KOMBIT og mange flere. Endvidere er bestyrelsesmedlemmerne repræsenteret i en række udvalg som eksempelvis Bibliotekernes Dialogforum, Strategisk Biblioteksudvalg, Bibliotekernes Koordinationsforum med flere. Se hele listen.

Inspiration fra internationalt samarbejde

Foreningen er medlem af de to internationale biblioteksorganisationer IFLA (International Federation of Library Associations) og EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations)

BCF er forpligtet til europæisk og internationalt engagement og samarbejde for aktivt at søge indflydelse og være fortalere for bibliotekernes betydning i samfundet og for at sikre, at økonomiske og juridiske spørgsmål ikke hindrer adgangen til information og indhold for borgere over hele verden.