Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen arbejder i løbet af året ud fra en aktivitetsplan.

Referater fra bestyrelsesmøderne gøres tilgængelige her på hjemmesiden, og medlemmerne får løbende tilsendt et nyhedsbrev.

Bestyrelsens medlemmer deltager i forskellige udvalg og fora. Input hertil er velkomne, og relevant nyt formidles til medlemmerne via nyhedsbreve.

Har du input til bestyrelsens arbejde, så kontakt os endelig.

Bestyrelsens kontaktoplysninger