Bestyrelsen

Bestyrelsen bliver valgt på foreningens generalforsamling.

Se endvidere, hvordan bestyrelsen repræsenterer foreningen i udvalg og arbejdsgrupper.

May-Britt Diechmann
Stevns Bibliotekerne
Forperson
Telefon 21 15 69 85 – Mail maybritd@stevns.dk

Interesseområder:
Børn og læsning, fokus på de strukturelle og kulturelle barrierer i bl.a. samarbejderne med omverdenen, sikre folkebiblioteket for alle – med en lav dørtærskel. Sikre gode samarbejder og transparent økonomi på bl.a. det digitale område.

Berit Sandholdt Jacobsen
Svendborg Bibliotek
Næstforperson
Telefon 29 64 53 08
berit.sandholdt.jacobsen@svendborg.dk

Henning Schmidt
Vordingborg Bibliotekerne
Kasserer
Telefon 20 33 92 77 – Mail hensc@vordingborg.dk

Interesseområder:
Bibliotekerne skal sætte et større aftryk på verden. Vi skal klæde borgerne på i forhold til at navigere i en kompleks virkelighed. Det kræver moderne dannelse at navigere i misinformation og forholde sig til kunstig intelligens.

Andrew Cranfield
Helsingør Kommunes Biblioteker
Bestyrelsesmedlem
Telefon 49 28 36 80
acran@helsbib.dk

Heidi Kudahl Sørensen
Hedensted Bibliotekerne
Bestyrelsesmedlem
Telefon 29345282
heidi.k.sorensen@hedensted.dk

Lone Føgh Westphall
Randers Bibliotek
Bestyrelsesmedlem
Telefon 21 44 08 19 – Mail lw@randersbib.dk

Interesseområder:
Kultur- og sundhedsindsatser med fokus på det tværfaglige- og organisatoriske samarbejde, digital transformation og kunstig intelligens samt det strategiske samarbejde omkring trivsels- og fællesskabsfremmende indsatser.

Marie Østergård
Aarhus Kommunes Biblioteker
Bestyrelsesmedlem
Telefon 51 57 64 63
mao@aarhus.dk

Maria Bruun
Gentofte Bibliotekerne
Suppleant
Telefon 28 44 37 54 – Mail marb@gentofte.dk

Interesseområder:

Jeg tror på et sammenhængende biblioteksdanmark; Et biblioteksdanmark, hvor dem der har flere ressourcer, løfter til gavn for dem, der har færre. På at sammenhængskraft skaber gennemslagskraft. Børns læsning og bibliotekernes kompetencer har særligt min opmærksomhed.

Stine Holmstrøm Have
Hillerød Bibliotekerne
Suppleant
Telefon 72 32 58 70
sthav@hillerod.dk