Udvalgsposter og arbejdsopgaver

Formand: May-Britt Diechmann
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær: May-Britt Diechmann
Web og kommunikation: May-Britt Diechmann

Bibliotekernes Dialogforum: Pia Henriette Friis. Suppleant: Marie Østergaard
Strategisk Biblioteksudvalg: Marie Østergaard. Suppleant: Erik Thorlund
Bibliotekernes Koordinationsforum: Pia Henriette Friis. Suppleant: Andrew Cranfield
SDU aftagerpanel: Pia Henriette Friis
Overcentraludvalget: Erik Thorlund Jepsen og May-Britt Diechmann
Tænketanken Fremtidens Bibliotekers styregruppe: Pia Henriette Friis
Nationalbibliografisk udvalg: Erik Thorlund
Læsekoalitionen: Pia Henriette Friis

Øvrige:
Center for offentlig innovation: May-Britt Diechmann
DB2030: Ravinder Kaur-Pedersen
Kulturmødet Mors, styregruppe: Pia Henriette Friis og Lone Føgh Westphall
 

Se bestyrelsens kontaktoplysninger