Årsmøde 2023

Biblioteker og bæredygtighed – hvordan leder vi vor tids vigtigste dagsorden?
Bæredygtighed er en vigtig dagsorden og rummer meget mere end klima. Det handler om social bæredygtighed, organisatorisk bæredygtighed – og selvfølgelig planetens bæredygtighed – og ikke mindst også os selv og vores eget lederskab. Er det bæredygtigt?

Der er mange mulige roller for bibliotekerne at spille i samfundets bæredygtige transformation. Vi vil benytte årsmødet til at undersøge og diskutere nogle af de mulighedsrum, der er, for at vi som ledere kan arbejde strategisk med bæredygtighed.

Vi er forskellige steder – og det er tænkt ind i designet af årsmødet
Vi er meget bevidste om, at vi hver især har forskellige lokale muligheder, men også benspænd, i forhold til at arbejde med verdensmål og bæredygtighed. Det tager årsmødet højde for, så vi alle får inspiration til, hvordan vi kan navigere i en hverdag, hvor både politikere, borgere og ansatte har (måske forskellige?) forventninger til, hvordan vi agerer, positionerer os og samarbejder med det omkringliggende samfund om bæredygtighed.

Program
Programmet vil frem mod årsmødet få tilføjet flere detaljer og navne. Det nyeste program vil altid kunne findes her på siden.

Tid og sted
Glæd dig til Bibliotekschefforeningens årsmøde 2023, der finder sted den 9. og 10. februar i Billund på Legoland Hotel & Conference, Aastvej 10, 7190 Billund.

Deltagerpris
Medlemmer og inviterede gæster: 3990 kr.
Andre deltagere: 4490 kr.

Tilmelding
Sidste frist for tilmelding var torsdag den 26. januar. Herefter er tilmeldingen bindende.

Har du spørgsmål vedrørende din deltagelse, så kontakt Ellen Ravn Bertelsen på elrb@kolding.dk