Udvalgsposter og arbejdsopgaver

Upload relevant billede og opdater tekst

Biblioteksrådet: Pia Henriette Friis, suppleant Britta Thuun-Petersen
Bibliotekernes Dialogforum: Pia Henriette Friis, suppleant Henrik Zacho
RUF - Det rådgivende fordelingsudvalg vedr. Udviklingspuljen: Britta Thuun-Petersen (suppleant Pernille Schaltz) og Henrik Zacho (suppleant Jakob Heide Petersen)
INF Aftagerpanel: Pia Henriette Friis
Kontaktudvalget vedrrørende Den Digitale Borger: Jakob Heide Petersen
Overcentraludvalget: Erik Thorlund, suppleant May-Britt Diechmann
Tænketanken - styregruppen: Pia Henriette Friis
Kulturministeriets kulturvaneundersøgelse: Jakob Heide Petersen
DSB, Det sammenhængende bibliotek under DDB: Pia Henriette Friis og Jakob Heide Petersen
Fremfærd Bruger: Henrik Zacho
Netværk for offentlige innovationschefer under Center for offentlig innovation: May-Britt Diechmann

Medlemsmøder: May-Britt Diechmann og Britta Thuun-Petersen
Årsmødet: Henrik Zacho, May-Britt Diechmann og Jakob Heide Petersen
Folkemødet Bornholm: Pia Henriette Friis
Folkemødet på Mors: Pernille Schaltz
Målemetoder og Nøgletal: Jakob Heide Petersen
Ophavsret, kontaktperson: Jakob Heide Petersen
Folkeoplysningsområdet, kontaktperson: Jakob Heide Petersen
Skole- og uddannelsesbiblioteksområdet: Britta Thuun-Petersen