Medlemsmøde: Ny bibliotekslov eller ej? Lad os blive klogere sammen

14. april 2023

Bibliotekschefforeningen inviterer til medlemsmøde for medlemmer og ledere på folkebibliotekerne:

Dato: 25. maj 2023 klokken 9.30-15.30
Sted: Tøjhuset i Fredericia, Gothersgade 34
Pris: Gratis for medlemmer. 250 kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding: Via formular herunder senest den 17. maj kl. 12

En ny eller revideret bibliotekslov bliver drøftet i mange sammenhænge i øjeblikket. Der er mange veje ind i det og holdninger til, hvordan eller om det er noget, vi som branche skal sætte på en national dagsorden. Ligesom der er forskellige politiske vinde, der rører på sig. Men vi trænger til at drøfte det og blive klogere på perspektiver og nuancer sammen. Med internationale og nationale erfaringer og vinkler på, hvordan biblioteksloven tegner vores muligheder og potentialer, sætter vi samtalen i gang sammen.

Se den nuværende bekendtgørelse
Hent programmet som pdf

Program for dagen
9.30-10.00
Ankomst og morgenmad

10.00-10.00
Velkomst ved Marie Østergård, Århus Kommunes Biblioteker & Andrew Cranfield, Helsingør Kommunes Biblioteker

10.05-10.35
Hvem er det egentlig, der vil have en ny lov? -og hvorfor ved de det ikke endnu?
Med udgangspunkt i en politisk interessantanalyse kommer Michel Steen-Hansen fra Danmarks Biblioteksforening med oplæg til en lovgivningsproces i et public affairs perspektiv

10.35-10.50
Diskussion i plenum med udgangspunkt i Michels oplæg

10.50-11.00
Kort pause

11.00-11.20
Recommendation on Library Legislation and Policy in Europe (Eblida – Council of Europe Guidelines)
Tidligere på året godkendte Council of Europe nye anbefalinger for bibliotekslovgivning og -politik i Europa. Andrew Cranfield giver en kort introduktion til dette arbejde, og hvad man skal lægge mærke til i de nye anbefalinger.

11.20-11.50
Finland fik en ny bibliotekslov i 2016. Hvordan var processen, og hvordan blev resultatet?
Juha Manninen, direktør for den Finske Biblioteksforening giver os en indføring i tilblivelsen af den nyeste bibliotekslov i Finland

11.55-12.30
Frokost

12.30-13.00
Den norske bibliotekslov understreger bibliotekernes rolle som rum for debat. Hvad har det betydet i praksis?
Knut Skansen, Bibliotekschef for Deichman Bibliotekerne i Oslo deler erfaringer og overvejelser fra det norske bibliotekslandskab

13.00-13.30
Gruppediskussion om erfaringerne fra Finland og Norge

13.00-13.15
Kort pause

13.15-13.35
Ny Workplan for Culture I EU
Det er lykkedes at få bibliotekerne skrevet ind i the European Union’s Work Plan for Culture 2023-2026. Det er første gang i næsten tyve år, biblioteker bliver nævnt, og bibliotekernes rolle i det demokratiske landskab anerkendes. Marie Østergård prøver at belyse, hvad det betyder, og hvilke muligheder det kan give på den korte og den lange bane?

13.35-13.50
Muligheder og perspektiver set fra nationalbiblioteket
Erik Hofmeister, Chefkonsulent ved Det Kgl. Bibliotek giver et bud på, hvad ny bibliotekslovgivning kan betyde for Det Kgl. Bibliotek og sektoren.

13.50-14.20
Gruppedebat

14.20-15.00
Opsamling i plenum

15.00-15.15
Afrunding og farvel ved BCF’s bestyrelse