Status på visionsproces Bibliotekerne og kunstig intelligens i et fremtidsperspektiv

3. juli 2024

Af Lone Føgh Westphall

Visionsprocessen Bibliotekerne og kunstig intelligens i et fremtidsperspektiv er nu igennem de tre fysiske workshops. Bag initiativet står en bred partnerskabskreds bestående af Centralbibliotekerne, Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekschefforeningen, Det Digitale Folkebibliotek, KOMBIT og senest også KB med det ønske at samle bibliotekssektoren for at reflektere over de store forandringer, kunstig intelligens bringer. Formålet er at skabe en national retning for, hvordan vores sektor håndterer udviklingen, og dermed styrke folkebibliotekerne i at positionere sig i lokalt og nationalt.

I løbet af workshopforløbet har vi under ledelse af Instituttet for Fremtidsforskning drøftet bibliotek og kunstig intelligens i tre spor: Et borgerrettet, et teknisk og et ledelsesmæssigt, og partnerskabskredsen vil gerne takke de mange ledere, konsulenter og medarbejdere på tværs af landet, der har deltaget aktivt og engageret i processen. Den brede tilslutning fra jer understreger behovet for sammenhold i mødet med de forandringer, som kunstig intelligens medfører for bibliotekssektoren og ikke mindst behovet for at drøfte en mangfoldighed af perspektiver på alt fra etiske dilemmaer til bæredygtighed og sikkerhed.

Det er nu partnerskabskredsens opgave sammen med Instituttet for fremtidsforskning at bearbejde input fra workshopforløbet til et visionspapir, der vil definere pejlemærker og fokusområder for det fremtidige arbejde med kunstig intelligens i bibliotekerne.

Dette har både et lokalt sigte, når vi som ledere skal forberede vores organisationer til fremtiden gennem strategiske beslutninger relateret til bl.a. teknologisk udvikling. Samtidig er tiden til, at vi som sektor tager aktiv del i samfundsdebatten om kunstig intelligens og sikrer, at vi sidder med ved bordet, når nationale beslutninger om dansk sprogmodel og kunstig intelligens tages.

Præmissen for processen har været enighed om ikke at diskutere, hvorvidt vi som sektor og biblioteksledere skal forholde os til kunstig intelligens, men hvordan. Lad os nu udvise mod og være offensive i samfundsdiskursen om kunstig intelligens for at realisere visionerne og proaktivt at sætte kursen mod en ønsket fremtid for folkebibliotekerne i en verden med kunstig intelligens. Visionen præsenteres på Strategisk Folkebiblioteksmøde i september, hvor vi i fællesskab tager de næste vigtige skridt.