Stafetten: Biblioteket som en del af en levende bymidte

Indsendt af Ellen Ravn Bertelsen 21. juni 2023 - 9:07

Af Mia Keinicke, Biblioteks- og Kulturhuschef, Høje-Taastrup Kommune

Hvad pokker er en doughnut-by og hvorfor er det vigtigt ikke at være sådan en? Det er spørgsmål jeg ikke har beskæftiget mig med i de 20 år, hvor jeg har været en del af kulturlivet i København og de seneste år også på biblioteksområdet. Men det er noget, der optager mig meget efter at jeg i efteråret 2020 blev Biblioteks- og Kulturhuschef i Høje-Taastrup Kommune. Det har givet mig en skærpet opmærksom på hvor vigtige biblioteker og kulturinstitutioner er i forhold til den lokale sammenhængskraft.

I Høje-Taastrup Kommune er der en politisk ambition om at bygge sig stærke og det betyder at der er en befolkningstilvækst på 20% over de næste 10 år. Der bliver bygget nye boliger, nye skoler og daginstitutioner – uanset hvor du vender blikket hen, nært eller fjernt i horisonten, så ses de karakteristiske byggekraner.
Inden jeg begyndte at arbejde i kommunen, var det jeg kendte bedst IKEA. Jeg havde hørt om City2 og måske med en vis foragt været der en enkel gang og så kendte jeg selvfølgelig den ikoniske Høje Taastrup Station af udseende og Fingerplanen som byudviklingsinteresseret.

Jeg er selv vokset op i en provinsby og har brugt meget energi i mine teenageår på at komme væk derfra hurtigst muligt for derefter at elske København, storbyen med dens mange muligheder og plads til forskellighed og jeg har virkelig følt mig hjemme der – også arbejdsmæssigt. Men det har været en gave for mig at skifte job og på den ene side få et bredere nationalt udsyn, fordi København godt kan lukke sig om sig selv, og samtidig få et endnu stærkere blik på det hyper lokale, som både spiller en afgørende rolle i en geografisk og demografisk kommune som Høje-Taastrup, men som også er en vigtig modvægt for os alle i en polariseret, fragmenteret og globaliseret tid, som den vi lever i.    
 
I både Taastrup og Hedehusene ligger biblioteket på hovedgaden og er en central del af bybilledet, men nye forbrugs- og mobilitetsmønstre samt en befolkningstilvækst som primært sker ved bosætning i nye boligområder, gør at en bymidte og hovedgade ikke nødvendigvis er det naturlige mødested for byens borgere.
Det kræver en særlig indsats af erhvervsdrivende, civilsamfund, kommunale funktioner og kulturinstitutioner at skabe en levende bymidte, som kan være med til at øge sammenhængskraften. På den måde oplever jeg bibliotekernes rolle og funktion med en helt anden nødvendighed end jeg gjorde i København og jeg oplever et meget stærkt lokalt engagement.   

For at leve op til denne forpligtelse og forventning går vi i gang med at nyindrette Taastrup Bibliotek og derefter kommer turen til Hedehusene Bibliotek. Bibliotekerne skal ikke være kulturhuse, dem har vi tre af i kommunen, men de skal i endnu højere grad end i dag invitere til og skabe mulighedsrum for at både borgerne og biblioteket selv kan skabe flere aktiviteter og fællesskaber – og i samme ombæring opstilles og udstilles materialerne smartere for at få m2 til aktiviteterne.
Indretningen skal derfor både rumme de biblioteksvante borgere og åbne for at nye borgere kan skabe nye brugsmønstre, så endnu flere bliver en del af fællesskabet og samlingspunktet.

Indretningen gør det selvfølgelig ikke alene, men hvis vi gør os umage og tænker os om i forhold til hvordan vi kan være et sted der inviterer indenfor og appellerer til mange forskellige målgrupper – også de underrepræsenterede, så kan bibliotekerne være det vigtige bankende hjerte i mange små og mellemstore byer i det ganske land, fordi både i mødet med litteraturen og i mødet med andre bliver vi klogere på os selv og verden – det er en styrkeposition.  
 


I BCF har bestyrelsen oprettet en stafet, som giver os mulighed for at dele vores ledelseserfaringer og ledelsesudfordringer med hinanden. Vi er en forening med medlemmer fra hele landet, små og store kommuner. Vores udfordringer er nogle gange meget ens – og andre gang umiddelbart forskellige, men altid interessante at lade sig inspirere af.

Med stafetten beder vi dig fortælle om det, der ligger dit hjerte nært på ledelsesområdet lige nu: Det kan være en organisationsændring, en økonomisk øvelse, en fagstrategisk indsats eller andet. 

Har du bidraget til stafetten, så giv den videre til en kollega et sted i landet, og hjælp med til, at vi får dækket hele danmarkskortet.