Velkommen til Bibliotekschefforeningen

 

Tilmeld dig Bibliotekschefforeningen

 

Send dit tip til ledelsesarbejdet

 

Referater fra bestyrelsesmøderne

Deltag i drøftelsen om udformningen af håndslag om børns læsning.
I denne nyoprettede BCF-ledelsesstafet, fortæller Jakob Heide Petersen fra Københavns Biblioteker om en ledelsesudfordring vedrørende øget udlån.
BCF opfordrer medlemmerne til at afgive svar vedrørende høring om opløsningen af FBS.
BCF bakker op om oplægget til National læsestrategi
BCF var med på årets Folkemøde på Bornholm og deltog i tre vigtige debatter, alle med fokus på kultur og læsning for børn. 
BCF afholder som regel to medlemsmøder om året.
Se program med mere for årsmøde 2020.
Referater fra bestyrelsesmøderne.
Her kan du få et overblik over bestyrelsens kommende aktiviteter samt ansvarsfordeling.