Velkommen til Bibliotekschefforeningen

 

Tilmeld dig Bibliotekschefforeningen

 

Send dit tip til ledelsesarbejdet

 

Referater fra bestyrelsesmøderne

I denne nyoprettede BCF-ledelsesstafet, fortæller Jakob Heide Petersen fra Københavns Biblioteker om en ledelsesudfordring vedrørende øget udlån.
Frem mod årsmødet 2020 vil bestyrelsen være i tæt dialog med medlemmerne for at sikre, at vi får udarbejdet et både ambitiøst og realiserbart håndslag, der skal styrke børns læsning.
BCF var med på årets Folkemøde på Bornholm og deltog i tre vigtige debatter, alle med fokus på kultur og læsning for børn. 
BCF går i dialog med KL om debatoplæg
Tema: DEN DIGITALE REVOLUTION ER OGSÅ ORGANISATORISK!
BCF afholder som regel to medlemsmøder om året.
Se program med mere for årsmøde 2019.
Referater fra bestyrelsesmøderne.
Her kan du få et overblik over bestyrelsens kommende aktiviteter samt ansvarsfordeling.