Om os

Bibliotekschefforeningen (BCF) er en faglig interesseorganisation, der samler ledere og chefer inden for folkebibliotekssektoren. Medlemskredsen omfatter det strategiske ledelsesniveau i folkebibliotekerne.

Foreningen har to overordnede formål: fremme professionel ledelse af folkebibliotekerne og sikre strategisk, biblioteksfaglig indflydelse på biblioteksudviklingen.

Derfor arbejder BCF for et velfungerende netværk blandt biblioteksledere på tværs af den kommunale, statslige og private sektor, samt for at skabe og samarbejde med ledelsesnetværk i og uden for biblioteksverdenen.

Foreningen søger at gøre folkebiblioteksstrategiske synspunkter gældende i den kommunale verden og i den offentlige debat.

BCF er repræsenteret talrige steder, for eksempel.:

  • Tænketanken        
  • Biblioteksrådet
  • Bibliotekernes Dialogforum (tidligere Biblioteksparaplyen)

BCF har en årlig generalforsamling og i tilknytning hertil et årsmøde. På årsmødet sættes større, aktuelle temaer til debat – både ledelsesmæssige emner, generelle udviklingstendenser og biblioteksfaglige problemstillinger.

Endvidere afholder vi medlemsmøder efter behov. Medlemsmøderne har som regel aktuelle, biblioteksfaglige emner på dagsordenen.

Derudover arbejder BCF sammen med andre foreninger, organisationer og institutioner i og uden for biblioteksverdenen.

BCF udgiver et medlemsbrev som et led i den løbende orientering om BCFs holdninger og synspunkter.