Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023 blev afviklet torsdag den 9. februar klokken 10.00 på Legoland Hotel & Conference, Aastvej 10, 7190 Billund.

Referat

Dagsorden

Beretning for 2022

Regnskab 2022

Forslag til aktivitetsplan 2023

Forslag til budget 2023

Forslag til forretningsorden