Ida Aukens tale ved årsmødet 2022

Som afslutning på Årsmøde 2022 holdt Ida Auken denne videotale som optakt til årsmøde 2023: