Årets folkemøde set fra Bibliotekschefforeningen

Indsendt af Ellen Ravn Bertelsen 23. juni 2023 - 10:53

Pia Henriette Friis og Ravinder Kaur-Pedersen deltog som repræsentanter for Bibliotekschefforeningen på Folkemødet på Bornholm. De samler her op på nogle af debatterne.

Pia Henriette Friis:

Skønlitteraturens kamp mod corporate bullshit!

Skønlitteratur skaber refleksion i en samtale – det sagde Ulla Højland Jensen, Vice President Danica Pension. Ulla deltager i et læsefællesskab for ledere, der undersøger om det at læse skønlitteratur sammen giver mening for ledere.

Alt for mange oplever et arbejdsliv præget af mistrivsel, stress og udbrændthed. Det kalder på nye måder at skrue vores arbejdsliv og -marked sammen på. Her kan kulturen og særligt skønlitteraturen spille en vigtig rolle. Den kan nemlig få os til at stoppe op, reflektere, være i tvivl – og tilmed trives i det.

Folkebibliotekerne skal gribe den bold! Vi har kompetencerne til at facilitere læsegrupper – også for ledere, vi skal i gang med at udnytte en lavt hængende frugt.

Tak til Forbundet Kultur og Information, Danmarks Biblioteksforening og Tænketanken Fremtidens Biblioteker for at arrangere en spændende debet.

På Folkeoplysningens scene deltog jeg i en vigtig debat om partnerskaber. Partnerskaber mellem mange forskellige aktører. Grønne nabofællesskaber og almindelige borgere, biblioteker og DFS, Ungdomsskolerne og de unge via Craftivism. Vi er på rette vej, bibliotekerne kan være med til at bygge bro!

Tak til Bent Mariager, Pia Damsgaard, Thomas Sture, Natacha Holst, Jimmi Mørup.

Kulturens regenerative potentiale
Sofie Plenge, direktør og Kultur og Sundhed i Vejle sagde bl.a.Vi skal give mere end vi tager!

Vi skal forebygge gennem kunst og kultur! Kulturen er et økosystem! Logikkerne i politikområderne er så forskellige – skabe broen til en anden fremtid. Kulturen er altid spændt for en vogn! Vi er ikke gode til at få kørt ting på komposten. Der er ikke altid behov for at budgetudvidelser! Der er ressourcer nok.

Johan Brødsgaard, formand for KLs Kulturudvalg understregede, at kulturen skal bruges meget mere.

Kultur som forebyggelse. Kultur som trivsel og det, der skaber fællesskaber.

Ravinder Kaur-Pedersen:

På Kulturens Plads var jeg med i en paneldebat med Nadeen Aiche, forperson, Mino Danmark, Olivia Orlandi Grant, Direktør, Ungdomsbureauet, Paw Østergaard Jensen (S), formand, Danmarks Biblioteksforening og Charlotte Haagendrup (KF), formand for Kulturudvalget, Egedal Kommune. Journalist Rasmus Faber Lundberg fra Kulturmonitor var moderator for debatten Leave no one behind: Hvem kan se sig selv i kulturlivet?

  1. Hvordan ligger landet? Er der plads til os alle sammen i kulturlivet?
  2. Hvordan arbejder man med repræsentation? Hvordan arbejder man med interessevaretagelse, synlighed og ressourcefordeling? Skal man tage særhensyn? Skal man sikre synlighed? Må det koste noget?
  3. Hvad er det for et kulturliv, vi ønsker os? Halter kulturlivet efter samfundsudviklingen, eller halser det foran? Hvem har ansvaret? Hvem skal lytte med?

Nej, alle kan ikke se sig selv i kulturen. Der er en stor gruppe af samfundet, som ikke bruger kulturtilbuddene. Det handler ikke kun om etniske minoriteter eller mennesker med handikap. Det handler faktisk også om større grupper inden for majoriteten, der heller ikke har lige og nem adgang til kulturen. 

Der var en god debat med gensidig respekt og plads til at snakke fra hvert sit ståsted.

Under debatten blev vi rørende enige om, at ALLE har bruge for kultur i deres liv og har forskellige behov for kultur, der kan opfyldes inden for de aktuelle rammer.

Vi, der er ressourcestærke og privilegerede, der har et job eller er vant til at udtrykke vores meninger og behov i en organisation eller samfundet har en forpligtelse til at gå nye veje.

Vi skal turde stoppe op og undlade at reproducere ud fra vores egen viden og smag. Vi skal i større grad end i dag inddrage forskellige grupper af borgere. Vi skal lytte til deres fortællinger om sig selv og efter deres motivation – eller hjertefortælling – for at vi i fællesskabet kan skabe et engagement, der kan berige kulturlivet med nye perspektiver på os selv og vores samfund.

Vi diskuterede særbehandling og kvoter. Det er vigtigt at skelne mellem mål og midler. Positiv særbehandling er ok, hvis det handler om at ligestille grundlæggende kulturbehov eller fjerne gatekeeping.

I debatten blev der åbnet op for nye perspektiver og forståelse, fordi der var en fin og gensidig anerkendelse af hinandens ståsteder, oplevelser og interesser. Det gjorde en forskel, fordi vi lyttede til hinanden. Den tilgang er vigtig, for at vi kan blive inkluderende med en følelse af et oprigtigt og retfærdigt fællesskab i samfundet. I biblioteksverdenen gør vi det ved at arbejde for at forskellige grupper af borgere skal kunne se sig selv repræsenteret i udstillinger, aktiviteter, bøger og andre medier. 


På billedet ses nogle af deltagerne fra debatten Skønlitteraturens kamp mod corporate bullshit: Lean Pejtersen, Højskolelærer, Suhrs Højskole, Ulla Højland Jensen, First Vice President, Danica Pension og Michala Schnoor, Ervhervspsykolog, Organisation samt Pia Henriette Friis og Ravinder Kaur-Pedersen