Stafetten: Ny vision for Bibliotek & Borgerservice i Guldborgsund Kommune

Indsendt af Ellen Ravn Bertelsen 9. november 2022 - 10:52

Charlotte Møller har overtaget stafetten og fortæller her om, hvordan Guldsborgsund med en ny strategi tilpasser bibliotekets rolle til nutidens behov.

I BCF har bestyrelsen oprettet en stafet, som giver os mulighed for at dele vores ledelseserfaringer og ledelsesudfordringer med hinanden. Vi er en forening med medlemmer fra hele landet, små og store kommuner. Vores udfordringer er nogle gange meget ens – og andre gang umiddelbart forskellige, men altid interessante at lade sig inspirere af.

Med stafetten beder vi dig fortælle om det, der ligger dit hjerte nært på ledelsesområdet lige nu: Det kan være en organisationsændring, en økonomisk øvelse, en fagstrategisk indsats eller andet. 

Har du bidraget til stafetten, så giv den videre til en kollega et sted i landet, og hjælp med til, at vi får dækket hele danmarkskortet. 

Tak for stafetten Rune Erbs Ledet – tak for at give mig en anledning til lige at stoppe op og tænke efter, hvad der særligt optager mig.

5 år med Bibliotek og Borgerservice under samme tag, nyt byråd, ny udvalgsstrategi, et komplekst samfund, og så et meget spændende arbejde med plan om et helt nyt hovedbibliotek og borgerservicecenter, der samlokaliseres med musikskole, billedskole og museum, giver mig mange tanker om, hvor og hvordan vi, som Folkebibliotek, fremover giver størst mulig værdi for vores borgere.

Vi er et folkebibliotek, der er en instans, der står åben for alle borgere. Det er et bærende, objektivt kultur- og videnscenter for enhver, det er gratis og kræver ikke medlemskab. Men hvordan sikrer vi, at vores tilbud både er for enhver, at vi når ud til alle, og hvad er det vi skal tilbyde – hvad er vores kerneopgave i dag?

Folkebibliotekets rolle i samfundet har ændret sig over tid. Da jeg ikke har en biblioteksmæssig baggrund og kun har 5 års erfaring, har jeg flere gange søgt tilflugt i artikler om Folkebiblioteket, bl.a. Henrik Jochumsens artikel fra 2018, hvor han fint skitserer den udvikling og de kerneopgaver, som har præget Folkebiblioteket fra vedtagelsen af den første Bibliotekslov i 1920 og til i dag. Her står det klart, at Folkebibliotekets rolle over tid flere gange har ændret sig, og at vi nu igen er i en opbrudstid, hvor vi skal redefinere os selv.

Med dette in mente har vi i Guldborgsund inden sommerferien i år vedtaget en ny vision for Bibliotek & Borgerservice, der i højere grad afspejler det samfund, som vi er en del af.

Vores vision er: ”Møder mellem mennesker”, og vi vil skabe meningsfulde møder ud fra værdier om:

  1. Vi tror på, at alle kan lære nyt, udvikle sig og bidrage hele livet
  2.  Vi møder alle med dialog og nysgerrighed
  3.  Vi agerer rummeligt og fordomsfrit
  4.  Vi arbejder modigt og ambitiøst
  5.  Vi er kreative og nytænkende
  6.  Vi gør verdensmål til hverdagsmål

Med den nye vision er fokus for vores folkebibliotek rykket væk fra primært at dreje sig om de materialer, vi stiller til rådighed over for borgerne til at have større fokus på, hvordan vi er med til at sikre, at borgere i højere grad kan mestre egen tilværelse. Vi stiller os klar til at formidle i den direkte kontakt med borgerne men også som facilitatorer i møder mellem borger og borger og endelig ved blot at stille rum til rådighed.

Men ét er den skrevne vision, som vi alle i bibliotek & borgerservice på workshops er blevet enige om at arbejde efter, noget andet er, hvordan jeg sammen med mine 2 mellemledere får vision og værdier til at leve i hverdagen. Trods den korte tid fra beslutningen om vision og værdier har det allerede i flere situationer vist, at det ikke er så ligetil at efterleve i hverdagens situationer, da vi fx har forskellige ambitionsniveauer, forskellige antagelser, mange blinde vinkler og også hænger fast i gammel kultur.

Hidtil har vi arbejdet meget med at udvikle selvledende teams og tilbagetrukket ledelse, men virker det i de forandringer, vi nu vil skabe, eller vil en mere direkte ledelse være nødvendig for at komme på rette vej? Jeg tror, at det i højere grad end tidligere er væsentligt med tydelig angivelse af rammer, forventninger, mål, tidsplan, opfølgning og tilpasning af kompetencer. Et eksempel er, at vi gerne vil lykkes med at få ikke-brugere fx socialt udsatte borgere til at benytte vores tilbud, ikke lykkes med det, for hvordan får vi fat i dem? Her mangler både nysgerrighed, nytænkning og mod til at finde nye metoder og relevante samarbejdspartnere, og det kræver, at vi måske har brug for flere kompetencer end dem, vi har i dag.

For at få vision og værdier omsat til daglige handlinger tænker jeg at skulle i gang med inddragelse af vores lokale MEDudvalg, for at vi sammen kan finde de barrierer (fx blinde vinkler og fordomsfuldt sprogbrug), der hindrer, at vi kommer rigtigt i gang samt nogle meget konkrete ”start-indsatser”, som hurtigt kan omsættes til handling og mål. Samtidig skal jeg sammen med mine 2 mellemledere i gang med strategisk at kortlægge, hvilke kompetencer vi har brug for for at indfri vores vision og mål, hvordan de behov afspejler sig blandt medarbejderne samt endelig, hvordan vi sikrer os at få de kompetencer, vi mangler. Det vil nok også betyde, at vi skal til at se på den fordeling af opgaver og vagter, som vi har i dag, så vi i højere grad udnytter den enkeltes kompetencer der, hvor de bedst udfolder sig.

For mig og min ledelse er oplæg og drøftelser, som dem vi har i vores forskellige foreninger og netværk af stor betydning, fx det netop afholdte biblioteksstrategiske møde i Middelfart. Sådanne møder udfordrer og inspirerer mig som leder, sætter bibliotekskerneopgaven ind i større perspektiver, og så giver de mulighed for gode snakke med kollegaer.

Tak for stafetten, der gav et relevant stop i en hektisk hverdag til lidt reflektioner. Jeg glæder mig nu endnu mere til, at vi kommer ud over stepperne og får gjort vores vision og værdier til hverdagsredskab.