Indbydelse til Citizen Science Workshop

31. maj 2022

Torsdag den 29. september kl. 9.30-15.00 i Kolding

De senere år har set en betydelig bevægelse indenfor Citizen Science. Fænomenet er i vækst herhjemme og globalt findes der cirka 5.000 aktive projekter online. Citizen Science handler om inddragelse af borgere i forskning via inklusion, bidrag og gensidighed. Det involverer gerne en form for dataindsamling, tolkning og analyse og er velegnet til samarbejde omkring læring – fx folkeskoler og gymnasier.

I workshoppen vil vi gerne undersøge, om det for folkebibliotekerne giver mening at afsøge feltet
og finde deres mulige rolle.

Citizen Science handler om borgerinvolvering og bæredygtighed. Det handler desuden om, at forskning skaber nytte for borgerne og initierer nye former for frivillighed. På den måde har Citizen Science et demokratisk potentiale, der handler om at beslutninger bygger på viden og dialog – ikke på fake news. For bibliotekerne handler det om at indgå i nye relevante regionale netværk. Desuden spiller ideerne om CS fint ind i det eksisterende arbejde, som folkebibliotekerne arbejder med omkring FN’s Verdensmål, bæredygtighed og klimadagsordenen.

I international bibliotekssammenhæng er der allerede fokus på området. Fag- og forskningsbibliotekerne har i regi af LIBER (den europæiske forskningsbiblioteksforening) udgivet en hands on-guide. SciStarter har udgivet deres ’Library & Community Guide’. Citizen Science Centret i Barcelona og de lokale folkebiblioteker der har udviklet et kompetenceudviklingsforløb for biblioteksmedarbejdere og endelig har både IFLA og EBLIDA strategisk fokus på Citizen Science. Især sidstnævnte kan være interessant for danske folkebiblioteker.

Et andet overordnet mål kan være at udbygge lokalt, hvor bibliotekerne kan spille ind i eller understøtte de lokale kommunale (politiske og strategiske) indsatser indenfor f.eks. for bæredygtighedsområdet.

Selve workshoppen
Målet er at undersøge, om og hvordan folkebibliotekerne kan indgå. Hvad er det strategiske rationale? Hvilke kompetencer kræver det? Hvilke projekter eller samarbejdspartnere findes.

Hvornår: Torsdag, den 29. september kl. 09.30-15.00.
Hvor: Kolding Bibliotekerne, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding
Arrangører: Underskriverne nedenfor. Facilitator: Charlotte Brandt Dale (Odense Bibliotekerne)
Deltagere: Medarbejdere og ledere fra folkebiblioteker. Informationsspecialister fra SDUB.

Workshoppen vil undersøge et fælles mål og en diskutere en fælles forståelse af området. Den kan
ses som startskuddet til en undersøgelse eller ansøgning inden for feltet.

Program:
09.30: Ankomst og kaffe
10.00: Velkomst
10.15: Første del: Hvorfor?

a. Hvad er Citizen Science? Kristian Hvidtfelt Nielsen
b. Det store hvorfor for biblioteker?
c. Hvordan kan bibliotekerne understøtte?
d. Cases. Medarbejdere fra Syddansk Universitetsbibliotek fortæller

12.00: Frokost

12.45: Anden del: Hvordan?

a. Diskutere roller: Koordinering, kommunikation, projektledelse, events, venue
b. Mappe roller og kompetencer

14.45: Tak for i dag og i næste skridt

Med venlig hilsen
Pia Henriette Friis, Koldingbibliotekerne
Kent Skov Andreassen, Odense Bibliotekerne
Andrew Cranfield, Tønder Bibliotekerne
Thomas Kaarsted, SDUB/SDU Citizen Science

Tilmeld dig workshoppen herunder senest den 21. september. Det er gratis at deltage.

Der er desværre ikke flere pladser