Medlemsmøde om verdensmålene

Indsendt af Ellen Ravn Bertelsen 19. juni 2020 - 12:25

BCF og Ballerup Bibliotek inviterer til medlemsmøde om verdensmålene på festivalen Verdens Bedste Løsninger Live: Hvorfor og hvordan arbejder bibliotekerne med verdensmålene.

Onsdag den 30. september klokken 9-15 har du og dine medarbejdere mulighed for at deltage i en festival om verdensmålene, der foregår dels fysisk i Ballerup og dels online. 

Festivalen afholdes i samarbejde med DB og er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Foreløbigt program
Festivalen vil blive opdelt i to moduler, et med et bredt og overordnet perspektiv og et med en mere praktisk tilgang. 

Klokken 9.00-11.45: Hvorfor arbejder folkebiblioteker med verdensmål?                                                   
Klokken 12.30-15.00: Hvordan arbejder folkebiblioteker med verdensmål?

Endeligt program og information om tilmelding udsendes senere.

Folkebibliotekerne og verdensmål – baggrund
IFLA var en af de allerførste organisationer, der bød ind på verdensmålene, efter de blev vedtaget i New York i 2015. Internationalt foregår der en del initiativer, og lokalt i Danmark er mange biblioteker også gået i gang.

I maj 2019 nedsatte DB task forcen DB2030 under overskriften – Verdensmålene, folket, bibliotekerne og den fælles indsats. Ud over etableringen af en facebookprofil, hvor alle kan bibringe idéer og viden om verdensmål, er der også blevet arbejdet på andre tiltag.

I efteråret 2019 er der opbygget et netværk af biblioteksfolk, grønne NGOere og andre institutioner der har fokus på verdensmål, klima og bæredygtighed. Netværket består i dag af: DB, BF, BCF, CONCITO, Verdens Bedste Nyheder, CHORA2030, Sustainable Now, DeltagerDanmark, MOOS-BJERRE, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Broen til Fremtiden, TÆNK/Forbrugerådet, Globalt Fokus, Mad og Miljø, Rudersdal Bibliotek, Syddansk Universitets Bibliotek, Herning Bibliotek, Ballerup Bibliotek, Aarhus bibliotekerne m.fl.

Formålet med netværket er blandt andet lige nu at udvikle et kompetenceforløb i verdensmål, i første omgang for biblioteksansatte, men på sigt for borgerne. Idéen er at udnytte den viden, der ligger i de enkelte organisationer og få det skaleret ud via de 98 folkebiblioteker i Danmark. Herunder at opbygge kompetencer til at aktivere borgerne til reel handling.

Parallelt med dette arbejde udviklede Ballerup Bibliotek festivalen ”Verdens Bedste Løsninger”. En festival for borgerne om at gøre verdensmål til hverdagsmål. Den nye festival ”Verdens Bedste Løsninger Live” bliver en festival målrettet fagfolk fra biblioteksverdenen med oplæg fra netværket DB2030 og andre relevante aktører.