Det Kgl. Bibliotek foreslår ændring af ophavsretsloven

18. juni 2020

Det Kgl. Bibliotek har fremsendt konkrete forslag til Kulturministeriet vedrørende revision af ophavsretsloven.

Det drejer sig for eksempel om at udvide adgangen til digitale materialer, der nu kun kan opnås adgang til på Det Kgl. Bibliotek, så det fremover også er muligt at få adgang til værkerne på folkebibliotekerne.

Det Kgl. Biblioteks forslag til ændring af ophavsretsloven