Håndslag om børns læsning bliver udarbejdet i tæt dialog med CB’erne

25. juni 2019

Frem mod årsmødet 2020 vil bestyrelsen være i tæt dialog med medlemmerne for at sikre, at vi får udarbejdet et både ambitiøst og realiserbart håndslag, der skal styrke børns læsning.

Medlemmer af bestyrelsen vil i den forbindelse deltage på CB-ledermøder i alle seks CB-områder for at drøfte, hvor fokus skal være. 

På baggrund af møderne i CB-regi vil bestyrelsen lave et udkast til et håndslag, som vil blive drøftet på et medlemsmøde forud for årsmødet. 

Der er således masser af muligheder for at gøre sin indflydelse gældende på det kommende håndslag. Efter sommerferien kan vi melde datoer for processen ud, og vi opfordrer til, at I kan afsætte tid til at deltage.