Digital biblioteksudvikling med udgangspunkt i borgernes behov

Indsendt af Ellen Ravn Bertelsen 4. juni 2019 - 11:28

BCF har formuleret en række ønsker til arbejdsgruppen om DDB

BCF har den 28. maj afholdt et velbesøgt medlemsmøde for at skabe et rum for dialog mellem bibliotekscheferne om den fremtidige digitale biblioteksudvikling. Tak til de mere end 50 deltagende for det store engagement på mødet, der viste, at emnet er vigtigt, og at BCF har en rolle at spille i forhold til at formidle bibliotekschefernes ønsker videre til arbejdsgruppen om DDB.
 
Der er flere mulige scenarier for, hvordan opgaverne fremover vil blive varetaget, og der er ikke nødvendigvis enighed om, hvilken model der er at foretrække. Deltagerne på medlemsmødet har imidlertid gjort et stort arbejde med at nuancere forskellige holdninger, som de fire bibliotekschefer i arbejdsgruppen kan tage med sig fra dagen. De fire, der deltager i arbejdsgruppen er Bente Kristoffersen fra Brønderslev, Pernille Schaltz fra Herning, Søren Mørk Petersen fra Helsingør og Jakob Heide Petersen fra København.
 
BCF ønsker på baggrund af drøftelserne på medlemsmødet at give arbejdsgruppen nogle statements, der ikke former en specifik organisatorisk model, men som tegner en retning og nogle forventninger og ønsker til den fremtidige digitale biblioteksudvikling.
 
Vi ønsker at give følgende videre til arbejdsgruppen:

Digital biblioteksudvikling med udgangspunkt i borgernes behov 
BCF ønsker en klar organisering af opgaverne i en ikke-bureaukratisk, agil struktur, hvor der er fokus på at sikre et udviklingsarbejde med høj grad af ekspertise. Organiseringen skal være handlekraftig og have borgernes digitale biblioteksbehov i centrum, når opgaverne skal prioriteres. BCF ønsker en organisation med biblioteksfaglig forankring på baggrund af demokratisk indflydelse fra folkebibliotekerne.
 
Vi forventer, at bestillerfunktionen har fokus på løsninger af høj kvalitet, samt at markedet afsøges for at sikre overensstemmelse mellem produkt og pris samt en stabil prisudvikling.
 
BCF ønsker en høj grad af gennemsigtighed og løbende kommunikation med bibliotekerne, hvor det lokale udviklingsarbejde (de lokale behov) også er i fokus. Der skal arbejdes for en bedre koordinering mellem lokale udviklingstiltag, så disse hurtigere kan udbredes til de øvrige biblioteker.
 
Organiseringen skal sikre en stabil drift og en sikker infrastruktur. BCF anbefaler derfor, at arbejdsgruppen forholder sig til analysen som KOMBIT skal arbejde med af den tekniske infrastruktur med henblik på at skabe gode løsninger for både borgere og biblioteker. 
 
BCF ønsker at bevare et højt statsligt engagement, der skal sikre et nationalt fokus på opgaveløsningen. Statens økonomiske engagement bør også forblive uændret.
 
Det er vigtigt, at der sikres et strategisk og visionært arbejde i koordineringen af opgaverne. Vi skal sikre bedre løsninger, der matcher de digitale borgeres forventninger i hård konkurrence med andre digitale tilbud, og samtidig skal statistik og ledelsesinformation understøtte de lokale bibliotekschefers daglige ledelsesarbejde.


BCF ser frem til, at arbejdsgruppen om DDB træder sammen igen, så det vigtige arbejde om den digitale biblioteksudvikling kan fortsætte.