Håndslag: Børns læsning

Indsendt af Ellen Ravn Bertelsen 21. marts 2019 - 11:25

Bestyrelsen ønsker at inddrage medlemmerne i udformningen af håndslaget.

På årsmødet viste deltagerne en meget stor vilje til at lave et fælles håndslag. Der er flere mulige emner, men i første omgang har bestyrelsen valgt at arbejde med topscoreren Børns læsning, som også er en strategisk indsats fra Danmarks Biblioteksforening.

Der var også stor interesse på årsmødet for at arbejde med nationale løsninger på det digitale område. Det første medlemsmøde inden sommerferien kommer til at fokusere på det digitale.

Udformning af håndslaget gennem dialog
Det er vigtigt, at BCF får udarbejdet et håndslag, der kan få bred opbakning, men samtidig også sætte ind på de rigtige steder. Bestyrelsen lægger derfor op til en proces i løbet af 2019, hvor både medlemmer og forskellige samarbejdspartnere bliver inddraget. Eksempelvis vil bestyrelsen invitere Centralbibliotekerne til en drøftelse om, hvordan vi i fællesskab kan sikre den nødvendige dialog, der kan skabe et stærkt håndslag. Til efteråret vil der også blive afholdt et medlemsmøde om håndslaget.

Lad udviklingspuljens midler bakke op om Børns læsning
Udviklingspuljen havde i år 5 mio. kr. i overskud, og kulturministeren bad på årsmødet BCF om at komme med input til, hvordan de kan bruges. 

Bestyrelsen besluttede, sammen med DB, at give følgende input til, hvordan midlerne kan understøtte Børns læsning:

1)    Undersøgelse og kortlægning af eksisterende indsatser på området Børns Læsning: Hvilke giver mest effekt? 

Fra Strategiske trædesten: På vej mod en national læsestrategi for børn og unge:

Lav en analyse af de mest succesfulde, eksisterende initiativer 
Mange aktører har i den indledende proces efterlyst et overblik over eller en kortlægning af alle de tiltag og resultater, der allerede findes på læseområdet. En analyse af de mest succesfulde initiativer vil bygge på en kortlægning, men tilføje yderligere værdi ved at fremhæve, hvad der kendetegner vellykkede læseinitiativer. Analysen vil kunne bruges, når der skal træffes beslutninger om strategiens konkrete indsatser ligesom den vil udgøre en god anledning til at sprede de mest vellykkede og virkningsfulde tiltag

2)    Kompetenceudvikling, fx i forhold til partnerskaber og gennemførelse af læsefremmende initiativer 

3)    Modning og implementering af en fælles national indsats. 

4)    Følgeforskning. 

Fra Strategiske trædesten: På vej mod en national læsestrategi for børn og unge:

Gå efter de langsigtede effekter 
Mange interessenter har påpeget, at læsekampagner ikke gør det alene, når ønsket er en kulturændring. Blivende effekter i form af ny adfærd kræver tiltag, der går i dybden og som mange typer af aktører er motiverede for at tage til sig – fordi de virker. De langsigtede effekter kan ikke planlægges en gang for alle. Der er behov for løbende at tage bestik af erfaringer fra praksis og operere med en dynamisk strategi, der kan justeres undervejs, uden at de overordnede mål ændrer sig afgørende.