BCF ønsker ikke privatisering af den digitale litteratur

28. november 2018

BCF bakker op om Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundets svar på udtalelse fra CEPOS

en artikel i Berlingske den 14. november, foreslår CEPOS, at private kan overtage opgaven med at stille digitale materialer til rådighed for borgerne.

Det tager Bibliotekschefforeningen afstand fra, da det er en biblioteksopgave i et demokratisk samfund at give borgerne fri og lige adgang til litteratur. Udvalget af litteratur skal ikke vælges på baggrund af økonomiske interesser eller algoritmer.

Både Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet har leveret stærke supplerende svar på forslaget fra CEPOS.

Læs Danmarks Biblioteksforenings indlæg her

Læs Bibliotekarforbundets indlæg her