BCF har overrakt en gave til Mette Bock

27. august 2018

Kulturminister Mette Bock fik på Kulturmødet på Mors en oplysningsgave, der fortæller om bibliotekernes rolle i det 21. århundrede.

Bibliotekschefforeningen giver med gaven sit bud på de vigtige opgaver og partnerskaber, bibliotekerne skal løfte fremover. Gaven er samtidig en invitation til dialog i forbindelse ministerens kommende biblioteksdebat.

Kulturminister Mette Bock har løftet sløret for en borgerrettet proces, som et led i afdækningen af behovet for en ny bibliotekslov. Bibliotekschefforeningen hilser undersøgelsen velkommen og glæder sig til at få belyst bibliotekernes virke i det 21. århundrede.

Vi er stolte af det ansvar, de danske folkebiblioteker påtager sig, når det gælder oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Faktum er, at bibliotekerne har udviklet sig meget i de senere år, for at tilbyde danskerne bibliotek der, hvor der er behov. Bibliotekerne har ændret sig så meget, at biblioteksloven ikke længere er tidssvarende.

Biblioteksloven kerer sig om samlingen – de danske biblioteker kerer sig om mennesker

Biblioteksloven er defensiv – de danske biblioteker handler offensivt og laver bibliotek der, hvor der er brug for det.

Bibliotekslovens ånd er fra en tidligere oplysningstid – bibliotekerne agerer i en ny oplysningstid ud fra det 21. århundredes krav og kompetencer.

Biblioteksloven har et analogt udgangspunkt – bibliotekerne sikrer relevant digitalt indhold på tidssvarende platforme.

Bibliotekschefforeningen er klar på at forpligte sig på vigtige samfundsopgaver. For eksempel at sikre, at den nødvendige demokratiske samtale finder sted.

Se gaven og læs bogen til ministeren