Talent and skills development in libraries

Det første internationale medlemsmøde finder sted den 30. september, klokken 14-16. Mødet afvikles på Teams.

Oplæg ved: 

 • Matthijs van Otegem, Erasmus University Library, Rotterdam 
 • Ayub Kahn, Head of Library Services in Warwickshire og tidligere CILIP Præsident.
 • Hannelore Vogt, director of the Cologne Public Library

Herefter paneldebat med spørgsmål fra den digitale sal.

Vi skal blandt andet diskutere:

 • Hvordan kan vi være mere åbne og inkluderende i forhold til at udvikle talent og kompetencer, så vi også kan tale om karriereplanlægning i folkebibliotekssektoren?
 • Hvordan italesætter vi det med talent og talentudvikling?
 • Hvilke kompetencer og hvilke talenter har vi brug for i sektoren? Udover de klassiske biblioteksfaglige kompetencer – og hvordan kan vi appellere til nye faggrupper?
 • Sektoren står over for store udfordringer – udfordringer som betyder, at vi skal opbygge organisationer, som er robuste og kan imødekomme fremtidens krav. Vi skal som sektor være i stand til at tiltrække, fastfolde og udvikle vores medarbejdere. Vi skal skabe attraktive stillinger og tiltrække de bedste kandidater til vores institutioner.
 • Hvordan kan vi sikre, at de ansatte på bibliotekerne afspejler befolkningens sammensætning, så vi kan være med til at promovere inklusion, diversitet, repræsentation og ligestilling?
 • Kan vi arbejde mere med mentorordninger, praktikpladser, faglig sparring på tværs af institutioner og institutionstyper?
 • Overser vi nye samarbejdskonstellationer, som kan være med til at skabe nye roller for den klassiske bibliotekar?
 • Hvordan ser fremtiden ud for vores ikke-akademiske personale?

Læs mere om oplægsholderne og se det fulde program for begge dage

 

Tilmeld dig til medlemsmødet den 30. september: