Formiddagsprogram torsdag

BCF har igen i år inviteret relevante biblioteksfaglige aktører til at holde spændende og inspirerende oplæg forud for generalforsamlingen og årsmødet. Vi opfordrer derfor alle morgenfriske og interesserede medlemmer til at møde op, når tre oplæg giver indblik i tre vidt forskellige hjørner af biblioteksverden. 

Formiddagsprogram torsdag den 7. februar 2019:

10.00-10.40: DDB – retning og resultater 2018/2019 – hvor er vi på vej hen? v. Glenn Leervad Bjørn, sekretariatschef DDB. 
 
DDB vedtog i 2018 en vision for ”Det sammenhængende bibliotek”. Den realiseres i 2018-2021 gennem et forbedret og mere brugerrettet DDB CMS og Biblioteket-app. På mødet orienterer sekretariatschef i DDB, Glenn Leervad-Bjørn om status for arbejdet. Desuden giver han et nærmere indblik i og udviklingsplanerne for to centrale services fra DDB: Bibliotekernes beslutningsstøttestatistik (BiBI) og DDB’s forsideservice.

10.40-11.20: Det Kgl. Bibliotek og Folkebibliotekerne v. Erik Hofmeister, vicedirektør Det Kgl. Bibliotek 
Hvor er Det Kgl. Bibliotek efter fusionen mellem Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek og en række andre institutioner? Hvad er bibliotekets strategiske indsatsområder og fokusområder i forhold til folkebibliotekerne i årene fremover?

11.20-12.15: Folkebibliotekernes fremtidige samarbejde på musikområdet v. Kent Skov Andresen, Bibliotekschef Odense Biblioteker
Præsentation af den helt friske undersøgelse om Brugerunderlag for en ny Digital Musiktjeneste. Undersøgelsen er finansieret af projektmidler fra DDB, udarbejdet af konsulentfirmaet Moos-Bjerre Analyse og gennemført af en projektgruppe bestående af biblioteksfolk fra forskellige folkebiblioteker, Det Kgl. Bibliotek m.fl.