Det digitale folkebibliotek

På Bibliotekschefforeningens årsmøde i februar 2020 påtog bestyrelsen sig ansvaret for løbende at formidle information om den nye forening til Bibliotekschefforeningens medlemmer. For at skabe et overblik over foreningsdannelsen, har vi derfor samlet information om foreningen her.

Stiftende generalforsamling og bestyrelse
Foreningen blev dannet på den stiftende generalforsamling d. 4. maj 2020. På grund af situationen omkring COVID-19, blev formatet for den stiftende generalforsamling tilpasset, så generalforsamlingen blev gennemført i et mindre format og afviklet digitalt.

På generalforsamlingen blev der valgt en midlertidig bestyrelse, der har til opgave at konsolidere foreningen frem mod en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes ultimo 2020. På den ekstraordinære generalforsamling vælges den blivende bestyrelse.

Den midlertidige bestyrelse består af følgende bibliotekschefer:
Søren Mørk Petersen, Helsingør Kommune (Formand)
Kirsten Boelt, Aalborg Kommune (Næstformand)
Marie Østergaard, Aarhus Kommune
Lars Bornæs, Silkeborg kommune
Jakob Heide Petersen, Københavns Kommune
May-Britt Diechmann, Stevns Kommune
Jakob Lærkes, Gladsaxe Kommune

Referat fra den stiftende generalforsamling

Vedtægter

Vejledning til vedtægter

Indmeldelse i foreningen
Det er helt afgørende for den fortsatte opgavevaretagelse af de opgaver, der på nuværende tidspunkt varetages i DDB, at bibliotekskommunerne melder sig ind i foreningen. Som tidligere nævnt indebærer det ikke nye forpligtelser for kommunerne at melde sig ind i foreningen, da foreningen overtager de eksisterende aftaler med DDB.

Du kan melde din kommune ind i foreningen ved at sende en mail til Rie Bojer Kooistra på fb4x@kk.dk. Indmeldelsen kan formuleres på følgende vis: ”Hermed melder x kommune sig ind i foreningen Det Digitale Folkebibliotek.”

Foreningens baggrund og opgaver
Baggrunden for foreningsdannelsen er, at Statens udtræden af DBC i 2019 gav anledning til at drøfte en ny organisering af opgaverne i Danskernes Digitale Bibliotek. KLs bestyrelse besluttede i marts 2020, at DDB ophører i sin nuværende organisering. Forslaget om at danne en ny forening blev anbefalet af den arbejdsgruppe, som styregruppen for DDB nedsatte i 2019.

Foreningens opgave bliver at

  • drive og udvikle bibliotekernes app
  • drive og udvikle bibliotekernes CMS
  • opgradere DDB CMS
  • drive og udvikle statistikløsning (FAKTOR)
  • forhandle og administrere digitale ressourcer, fx Infomedia o.l.
  • udvikle ny digital børneløsning
  • realisere visionen om Det Sammenhængende Bibliotek
  • sikre adgang til og formidling af e-bøger og netlydbøger gennem eReolen, eReolen GO! og eReolen Global.

Læs mere om baggrunden for foreningsdannelsen i ”Folkebibliotekerne sammen om digital udvikling i ny forening"
 

Kontakt
Finder du ikke svar på dine spørgsmål om foreningsdannelsen i materialet på denne side, er du velkommen til at skrive eller ringe til Mikkel Christoffersen på tlf. 20 49 18 85 eller mail C45C@kk.dk, og Rie Bojer Kooistra på tlf. 51 62 53 03 eller mail fb4x@kk.dk.

figur af forening

 

Samlet oversigt over dokumenter: