Årsmøde 2021

Årsmødet 2021 bliver afviklet digitalt den 12. februar klokken 8.30-16.00.

Årsmødet er gratis at deltage i for alle interesserede. Medlemmer af BCF og inviterede gæster, der tilmelder sig senest den 15. januar vil modtage et fysisk deltager-kit til brug for dagen.

Generalforsamling for Bibliotekschefforeningen bliver afviklet som en del af årsmødet, men kun medlemmer har stemmeret.

 

Fra opbrud til nybrud
BCF årsmøde 12. februar 2021

Omverdenen sætter i dén grad dagsordenen i 2020/21. Det udfordrer os som mennesker, og det udfordrer os som ledere. Hvordan skal vi håndtere det? Og hvordan skal vi få det bedste ud af det?

Årsmødet i sig selv bliver en prøve ud i det ukendte, hvordan skaber vi sammenhæng og fællesskaber på afstand? Hvordan sikrer vi den demokratiske samtale? 

Vores udgangspunkt er, at vi bliver nødt til at prøve, det her er vores bud på en prototype – et online forsøg ud i at samle os om det, der berør os i dagligdagen som ledere. Der findes ikke én løsning, men mange forskellige måder at anskue situationen på og handle derefter. Det er kort sagt på mange måder det muliges kunst. 

Ledelsesmæssige udfordringer som paradoksledelse og forandringsledelse er derfor højaktuelle, og det stiller vi skarpt på gennem keynotes med Lotte Lüscher og Christian Ørsted. 

Hvordan håndteres det andre steder? Vi får et internationalt indspark fra bibliotekerne i Melbourne og gode bud på konkrete løsninger fra andre steder i kulturverdenen. 

Herudover har vi sat fokus på ”Den demokratiske samtale”: hvad sker der med den i en digital verden, og hvad skal vi være opmærksomme på?

Læs det opdaterede program til Årsmødet 2021

 

Tilmelding

Deltagelse i det digitale årsmøde 2021 er gratis for alle interesserede.

Medlemmer og inviterede gæster, der tilmelder sig senest den 15. januar, modtager et fysisk deltager-kit med overraskelser til dagen.

Tilmeldingsfrist for deltagelse uden deltager-kit er den 5. februar.

 

Er du?