Afstemning om håndslag

På årsmødet 2019 arbejdede deltagerne i grupper om muligheden for at indgå nye nationale forpligtende aftaler. Til inspiration modtog alle deltagerne forud for årsmødet det håndslag, der i 90'erne medførte, at alle landets biblioteker gik ambitiøst til værks med at tilbyde danskerne adgang til internettet på bibliotekerne.

Forud for gruppearbejderne blev der afholdt fem TED Talks om forskellige emner. Grupperne drøftede herefter emnernes potentiale i forbindelse med et nyt håndslag. 

Se eller gense de fem TED Talks

De 20 grupper prioriterede blandt de fem emner, og der var blandt grupperne størst opbakning til at arbejde med et nyt håndslag om Børns læsning. Andenprioriteringen var Det digitale bibliotek.

Som afslutning på gruppearbejdet blev der stillet spørgsmål i plenum, som deltagerne kunne besvare online. Her var konklusionen, at der blandt deltagerne var et udbredt ønske om at indgå en aftale om et konkret, forpligtende nationalt samarbejde. I afstemningen var det også Børns læsning, der fik størst tilslutning, men der var også høj interesse for Det digitale bibliotek og Folkeskolen (skolesamarbejde).

Afstemningsresultaterne efter gruppearbejdet:

afstemning

afstemning

afstemning

afstemning