Mentorordning satte gang i refleksionerne

Indsendt af Ellen Ravn Bertelsen 29. oktober 2020 - 13:01

I Vordingborg og Stevns har mentorordningen været en succes for både mentor og mentee

Bibliotekschefforeningens nye mentorordning blev skudt i gang af Jonas Theis Petersen fra Vordingborg og May-Britt Diechmann fra Stevns. Mentorordningens formål er på den enkel måde at styrke ledelsesvækstlaget i bibliotekerne. Her på hjemmesiden kan mentorer tilbyde et mentorforløb, som interesserede mentees kan tage imod.

Vi har spurgt Jonas og May-Britt til deres erfaringer fra det første mentor-forløb.

Jonas Theis Petersen fortæller om sig selv:

Jeg er læreruddannet og er cand. soc. i sociale interventionsstudier og har tidligere arbejdet både som skolelærer og som underviser på læreruddannelsen. Siden sep. 2018 har jeg været ansat som teamleder for børn og unge på Vordingborg Bibliotekerne, hvor jeg også har det faglige ansvar for læringsområdet for samme målgruppe. Derudover er jeg en del af den daglige drift, hvor jeg har bibliotekarvagter og andre opgaver.

Hvad var temaet for dit mentorforløb?
May-Britt og jeg har fokuseret på det personlige lederskab, herunder identificering af ledelsesværdier, refleksion over egen praksis mm. Samtalerne er fortrolige og åbne for inputs, og vi når vidt omkring, hver gang vi mødes. Men altid vender vi tilbage og knytter det an til vores fokus, så det skaber både mening og refleksioner.

Hvordan strukturerede I forløbet?
Ved første møde fik vi talt os godt ind på hinanden og forventningsafstemt, hvad der ligger i mentor/mentee-ordningen samt hvordan den skulle se ud for os. Derudfra har vi skabt et samtalerum, der tager afsæt i ledelse på praktisk og teoretisk plan. Dette giver os mulighed for at tale om ledelse som en håndgribelig ting, men samtidig også som et abstrakt begreb. Denne tilgang giver rigtig god mening, da jeg kan bruge vores samtaler i min diplomuddannelse i ledelse.

Hvad fik du ud af det?
At kunne tale udfordringer og overvejelser med en erfaren biblioteksleder i et fortroligt rum, skaber ligeså mange spørgsmål som det skaber svar. Dette mener jeg på en god måde, da jeg ser forløbet som noget der ikke blot skal guide mig, men i ligeså høj grad udfordre mig på vejen mod at blive leder.

Kan du anbefale andre at deltage i et mentorforløb?
Ja, det kan jeg bestemt. Det giver mening, hvis man har intentioner om at gå ledervejen i en eller anden forstand. Hvis det kan kobles på en lederuddannelse, så vil jeg anbefale det. 

Er der nogle gode råd, du gerne vil give med på vejen, inden man planlægger et forløb?
At tale sig ind på hinanden, mener jeg er vigtigt. Et godt forløb indebærer, at man åbner op for egne overvejelser ift. styrker, svagheder og udfordringer omkring ledelsesrollen. Her tænker jeg primært på min egen rolle, men også at mentoren byder ind med egne udfordringer og erfaringer. 

For mentoren May-Britt Diechmann har det også været inspirerende at deltage i et mentorforløb. May-Britt fortæller:

Hvordan var din oplevelse som leder at have en mentor?
Det er meget givtigt at have en mentee. For det første kommer man til at kigge på sin egen ledelsespraksis med nye øjne, hvilket jo aldrig gør noget. I mine møder med Jonas bliver jeg selv skærpet, fordi han stiller så mange gode spørgsmål. Så man kan sige, at Jonas er med til at slå rusten af rørene. 

Hvilke gode råd vil du give til andre mentorer?
Sørg for at have en god forventningsafstemning fra start – herunder vigtigheden af at understrege, at det er et fortroligt rum, du går ind i for begge parter. Der skal opbygges tillid, for at det virker.

Vær godt forberedt. Et mente- møde kan man ikke tage på rutinen. Sæt godt med tid af – tiden flyver nemlig afsted, når vi mødes.