Høring om FBS

Indsendt af Ellen Ravn Bertelsen 24. oktober 2019 - 11:35

BCF opfordrer medlemmerne til at afgive svar vedrørende høring om opløsningen af FBS.

Alle kommuner har modtaget høringsmateriale vedrørende opløsningen af Fællesskabet FBS.

Bestyrelsen har skrevet nedenstående høringssvar og opfordrer til, at medlemmerne lokalt drøfter høringsmaterialet og gerne afgiver egne høringssvar ud fra lokale ønsker. 

Bestyrelsen vurderer, at den nye governance-model er problematisk i forhold til medlemmerne af styregruppen. I oplægget er der tale om, at KL vil udpege biblioteker til styregruppen. Det kan gøre det svært at vurdere, hvem man repræsenterer, og bestyrelsen foreslår i stedet for en model, hvor folkebibliotekerne demokratisk vælger repræsentanter. 

Bestyrelsen har ligeledes fundet vurderingen af bibliotekernes IT-modenhed problematisk, hvilket også bliver bemærket i høringssvaret. 

Skoleområdet er ikke repræsenteret i forslaget til den nye styregruppe. I høringsforslaget opfordrer vi til, at der tages stilling til, hvordan skoleområdet inddrages fremover.

Herunder finder du både høringsmaterialet samt bestyrelsens høringssvar.

Høringsbrev
Beslutningsforslag
Governance-model for FBI
Høringssvar fra BCF