Medlemsmøde den 28. maj 2019

Indsendt af Ellen Ravn Bertelsen 26. april 2019 - 11:26

Tema: DEN DIGITALE REVOLUTION ER OGSÅ ORGANISATORISK!

opdateret 10. maj 2019

Årets første medlemsmøde bliver afholdt den 28. maj 2019 klokken 10.30-15.30.

Udgangspunktet er de ændrede organisatoriske rammer for biblioteksudviklingen på det digitale område.

I forbindelse med udskrivningen af valget er der sket en ændring i programmet. Laila Kildesgaard og Steen Kyed deltager ikke, men det giver os mere tid til drøftelse indbyrdes mellem medlemmerne. Bestyrelsens oplevelse fra DDB strategimødet er, at der er et stort behov blandt cheferne for at diskutere og drøfte fremtiden for den digitale udvikling for bibliotekerne.

Vi bibeholder derfor punktet Scenarier for folkebibliotekernes digitale udviklingsarbejde i ny organisering, hvor vi drøfter nogle konkrete scenarier for mulig organisering af det fremtidige DDB. I fællesskab vurderer vi scenariernes fordele og ulemper. Resultatet af dette arbejde bringer vi videre til arbejdsgruppen vedrørende analyse af DDB-samarbejdet.

Som medlemmer kan vi sammen blive klogere på de kommende strukturændringer, og du får mulighed for at gøre din indflydelse gældende.
 

På DDB’s hjemmeside kan du læse om, hvordan en arbejdsgruppe har fokus på, hvordan opgaverne i DDB skal løftes fremadrettet.


Program:

10.30-11.00 Kaffe og morgenbrød
11.00-11.45Når digital transformation skal virke i virkeligheden!
–     Uden organisatorisk agilitet – ingen gode digitale løsninger
, ved Rasmus Luckow-Nielsen, Reload 
11.45-13.45Scenarier for folkebibliotekernes digitale udviklingsarbejde i ny organisering
 11.45-12.00 Præsentation af konkrete bud på scenarier for en fremtidig løsning for en ny organisering af DDB 
 12.00-12.30 SWOT-analyse på scenarierne i grupper 
 12.30-12.40 Opsamling på SWOT-analyserne i plenum
 12.40-13.00 Grupperne diskuterer deres foretrukne scenarie(r)
 13.00-13.30 Frokost
 13.30-13.45 Afsluttende opsamling
13.45-14.30Friske bud på digital ledelse opad og nedad i systemet – set i lyset af de aktuelle udfordringer, ved Michael Anker, Digital leder Ballerup
14.30-14.45Pause
14.45-15.30Dét tager jeg med mig hjem fra dagen, seks ultrakorte indspark fra de seks Centralbiblioteksledere samt afsluttende debat
15.30Tak for i dag 

Program i printvenlig version


Sted:
Salon K i Huset KBH, Rådhusstræde 13, 1466 København K

Tilmelding:
Senest den 14. maj

Pris:
Gratis for medlemmer af Bibliotekschefforeningen. 
350 kr. for ikke-medlemmer samt ved afbud senere end den 24. maj klokken 12.

I tilfælde af afbud, send en mail til elrb@kolding.dk