Et nyt håndslag om Børns læsning

Indsendt af Ellen Ravn Bertelsen 28. februar 2019 - 11:20

Årsmødet viste interesse for at lave et nyt håndslag. Denne gang med fokus på Børns læsning. Bestyrelsen arbejder nu videre og præsenterer senere en proces, der inddrager bibliotekscheferne.

På årsmødet 2019 arbejdede deltagerne i grupper om muligheden for at indgå nye nationalt forpligtende samarbejder. Til inspiration modtog alle deltagerne forud for årsmødet det håndslag, der i 90’erne medførte, at alle landets biblioteker gik ambitiøst til værks med at tilbyde danskerne adgang til internettet på bibliotekerne.

Forud for gruppearbejderne blev der afholdt fem TED Talks om forskellige emner. Grupperne drøftede herefter emnernes potentiale i forbindelse med et nyt håndslag. 

Se eller gense de fem TED Talks

De 20 grupper prioriterede blandt de fem emner, og der var blandt grupperne størst opbakning til at arbejde med et nyt håndslag inden for emnet Børns læsning. Emnet Det digitale bibliotek var der også en del interesse for.

Som afslutning på gruppearbejdet blev der stillet spørgsmål i plenum, som deltagerne kunne besvare online. Her var konklusionen, at der blandt deltagerne var et udbredt ønske om at indgå en aftale om et konkret, forpligtende nationalt samarbejde. I afstemningen var det også Børns læsning, der fik størst tilslutning, men der var også høj interesse for Det digitale bibliotek og Folkeskolen (skolesamarbejde).

Materialet fra gruppearbejdet og afstemningen bliver nu gennemgået af bestyrelsen, der vil lave en proces for et nyt håndslag. Medlemmerne vil blive inddraget i processen på blandt andet medlemsmøder, så vi sikrer et håndslag, der giver retning, og som der er bred opbakning til.

Afstemningsresultaterne efter gruppearbejdet: