Opfordring til dialog med de lokale AOF-afdelinger

Indsendt af Ellen Ravn Bertelsen 30. november 2018 - 11:16

AOF Danmark har sendt et åbent brev om samarbejdet med bibliotekerne. BCF har svaret i samarbejde med DB og BF.

I kan herunder læse både brevet fra AOF Danmark og det svar, BCF har sendt i samarbejde med DB og BF. 

BCF gerne opfordre alle bibliotekscheferne til at fortsætte eller genoptage de dialoger, der er behov for, med respektive oplysningsforbund ude i kommunerne, så vi sikrer gode lokale løsninger på, hvordan snitfladerne skal være.

Vi vil samtidig opfordre medlemmerne til erfaringsudveksling af de gode partnerskabsaftaler, der allerede findes rundt omkring.

Åbent brev fra AOF til bibliotekerne
Svar til AOF fra BCF, DB og BF
Bibliotekernes Dialogforums pejlemærker for fremtidens bibliotek