Generøsitet er vejen til innovation

Indsendt af Ellen Ravn Bertelsen 4. oktober 2018 - 11:07

Indtryk fra medlemsmøde i BCF om innovation

Mandag den 1. oktober var der samlet ca. 45 ledere til medlemsmøde om innovation i biblioteksverdenen. Som noget nyt var ledere fra Next Generation inviteret med for at styrke diskussionerne på tværs af lederniveauer. 

Der var skarpe oplæg om innovation fra Marie Østergaard, bibliotekschef i Aarhus, Anne Schødts Nielsen, Udviklingschef i Kolding og forfatter til Kærlig hilsen fru Hansen og endelig fra tidl. finansminister Pia Gjellerup, leder af Center for Offentlig Innovation.

Det blev tydeligt, at innovation ikke kommer af sig selv, men nogle vigtige ingredienser, der skal i gryden er nysgerrighed og hårdt arbejde. 

Marie Østergaard gav blandt andet en opfordring om at søge partnerskaberne, for der kan være guld at hente ved at spørge ind til andres virkelighed. Hun understregede vigtigheden af ikke at lade andre svare på, hvordan biblioteket skal være, men blot dele deres erfaring og praksis, som kan være meget inspirerende. 

Anne Schødts Nielsen understregede, at der er forskel på, hvad der motiverer i systemet, og hvad der giver mening for borgerne. Og vi er nødt til at forstå borgerne  først, og så derefter løse problemerne – frem for at tilbyde en løsning, som vi selv synes er god. Ved at starte hos borgerne kan vi i det offentlige skære mange unødvendige tilbud væk og dermed få råd til at gøre de rigtige ting godt.

Pia Gjellerup opfordrede os til at turde standse op et øjeblik og tænke over, hvad det egentlige problem er, som vi prøver at løse. Alt for ofte skynder man sig videre til en løsning uden at finde den reelle udfordring først. Nogle gange ender problemerne med at blive løst, og så må vi flytte fokus. 

Pia Gjellerup understregede, at biblioteket allerede har været igennem en omkalfatring i de seneste år, men at vi er kommet godt igennem det, og har en masse erfaring og en autoritet, vi kan bruge i samarbejdet med andre. Vi skal stå ved vores brobyggerfunktion i samfundet. 

Kodeord: Generøsitet
Et ord, der gik igen dagen igennem var generøsitet. Vi skal give til hinanden på kryds og tværs, for vi bliver alle bedre af det. Og givet blev der. I løbet af dagen var der dialog ved bordene om, hvordan der bliver arbejdet med innovation på bibliotekerne rundt om i Danmark i dag, og der kom mange bud på, hvad der er vigtigt for at skabe innovation og udvikling.

Det blev understreget fra flere, at det er vigtigt, at bibliotekerne og de biblioteksansatte har et godt kendskab til egne styrker og egen faglighed. Dermed kan vi tilbyde højt indhold i tværfagligt samarbejde og samtidig bliver der mulighed for selv at høste gevinster.