Folkemødet på Bornholm

Indsendt af Ellen Ravn Bertelsen 2. juli 2018 - 10:55

Formand for Bibliotekschefforeningen Pia Henriette Friis deltog på Folkemødet på Bornholm, og fortæller her om oplevelserne fra mødet.

“Jeg repræsenterede BCF på årets Folkemøde på Bornholm. Mit fokus var på ledelse og de dagsordener bibliotekerne i disse år arbejder ind i, for eksempel stigende ensomhed i samfundet og deraf øget behov for bibliotekernes mangeartede fællesskaber, samt det faktum, at børn læser mindre og dårligere.

På ledelsesscenen
Her blev Ledelseskommissionens netop udkomne rapport: Sæt borgerne først, debatteret. Den er på 72 sider, 28 anbefalinger, læs en kort version her.

Man kan altid diskutere om det er gammel vin på nye flasker, men jeg håber du er nysgerrig. Jeg hæftede mig ved en form for frisættelse af lederen og respekt om ledergerningen. For eksempel hedder det i to af anbefalingerne: “Politikerne skal have tillid til ledelse” og “Samarbejdssystemet skal forenkles”.

Ledelseskommissionen har udgivet en række publikationer, herunder en casesamling på baggrund af besøg på 12 arbejdspladser, portrætter af 12 ledere, en HR-undersøgelse, spørgeskemaresultater samt Ledelseslyst og ledelsesglæde der har til formål at inspirere ledere til at udvikle egen ledelse.

På www.ledelseskom.dk/publikationer kan du finde alle Ledelseskommissionens udgivelser.

På Databasen
Direktør for Digitaliseringsinstituttet, Pernille Kræmmergaard debatterede med KMD direktør, Betina Hagerup og topledere fra blandt andet Djøf, Odense Kommune, Skat og KL, hvilken indflydelse den digitale transformation har for topledelsen. Erfaringerne er de samme, uanset hvilket niveau du er leder på!

Nogle af de gode råd fra disse topledere var: Frigør de offentlige ledere til at eksperimentere, Tag det digitale på dig, væk nysgerrighed i organisationen og endelig: Du skal selv vide noget! Omgiv dig med de rigtige fagpersoner! Du skal udfordre og lade dig udfordre på det digitale felt. I øvrigt var der stor ros til ledelseskommissionens arbejde og anbefalinger fra dette panel. 

Et talkshow om Ensomhed og fællesskaber 
Jeg var selv i panel på Den sociale scene og blev blandt andet spurgt om bibliotekerne nu skal til at arbejde som socialarbejdere? Mit svar til dette er: Vi skal tage den sociale dagsorden, vi skal gøre os umage med at finde de rette samarbejdspartnere i lokal kontakt, og så skal vi koncentrere os om at være sammen om litteraturen. Så nej, selvfølgelig skal vi ikke være socialarbejdere, vi skal være biblioteksformidlere og formidle litteratur i velegnede koncepter, for eksempel Guidet Fælleslæsning og Home-start, som blandt andet arbejder med hjælp til højtlæsning for udsatte familier. Bibliotekets rolle er at levere kvalificeret litteratur til formålet. Det er de frivillige, der tager ud i familierne. Læs mere på home-start.dk.

Skal den kommende generation læse bøger?
Selvfølgelig! Det var et bredt sammensat panel helt enige om. Det skal foregå i samarbejde mellem relevante parter, skoler, PLC, folkebiblioteker, forældre, forskere, de unge og børnene selv og gerne sundhedsområdet, som Formand for KL’s Udvalg for Kultur, Erhverv og Planudvalg, Leon Sebbelin, påpegede. 

I BCF er vi interesserede i det kulturpolitiske engagement og rammesætningen for bibliotekerne, både lokalt og nationalt. Vi ønsker nogle politiske ambitioner for folkebibliotekernes virke og herunder gerne læsestrategier! Der er et kæmpe potentiale i at sætte retning for arbejdet og samarbejdet.

Leon Sebbelin, meldte ud, at der efter sommeren indledes en proces omkring bibliotekerne. Måske med start på Kulturmødet på Mors?”